စည်းကမ်းများ

  • အကောင့် multi- အကောင့်မရှိပါ
  • bot အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ
  • ရပ်ရွာထဲတွင် spam မရှိပါ
  • ရပ်ရွာထဲတွင်မုန်းတီးမှုစကားမရှိပါ
  • သာအလေးအနက်စစ်တမ်းအဖြေကို
  • စစ်တမ်းများအတွက်အဘယ်သူမျှမအရှိန်
  • အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားပါကစနစ်ကို အသုံးချ၍ မရပါ
  • လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းသို့မဟုတ်ဟက်ကာရန်မှကြိုးစားခြင်း

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါက Ebuno သည်အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုသော့ခတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်